top of page

Sun, Nov 14

|

Houten

Tension release (story cleansing) Rhe-set yoga & Adem

Connect deeply with yourself and the natural flow of life. Clearing and releasing the stored tension and stories allowing the body to work as gateway. Give yourself more freedom and space in the physical, emotional, mental and spiritual layers of your personal field.

Registration is Closed
See other events
Tension release (story cleansing) Rhe-set yoga & Adem
Tension release (story cleansing) Rhe-set yoga & Adem

Time & Location

Nov 14, 2021, 9:30 AM – 1:00 PM GMT+1

Houten, Piazza 83, 3995 XL Houten, Netherlands

About the Event

Scroll down for ENGLISH

TENSION RELEASE (story cleansing) YOGA & ADEM

Wij, Rhea, Marijke en Maris nodigen je graag uit voor een heerlijke ochtend bij Tante Truus in Houten. Een super fijne plek en mogelijkheid om samen te zijn met anderen en echt tijd te nemen voor jezelf.

Je hoeft geen Rhe-set lid te zijn of ervaring te hebben met de Rhe-set sessies of ademwerk, deze ochtend is voor iedereen!  

Korte impressie van de ochtend

De 2,5 uur durende sessie zal je meenemen op reis door alle lagen van jezelf fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Het is een constant herinneren, activeren en versnellen van je eigen genezingsvermogen.  Het enige wat wij doen is zorgen voor een veilige omgeving waarin je lichaam zich net als de natuur ont-doet van dat wat niet meer nodig is, verandert en vernieuwd. 

De sessie begint met veilige ondersteunde Rhe-set yogahoudingen die het lichaam zullen uitnodigen om de eerste lagen van spanning los te laten. Geleidelijk aan zullen de poses intenser worden zodat ook de dieper liggende spanningen aandacht krijgen. De gehele sessie zal ondersteunt worden met adem werk van Marijke. Deze toevoeging geeft je een extra verdieping en invalshoek om het loslaten makkelijker te laten verlopen. We sluiten de sessie af met een zachte verbonden ademhaling.  

Als je je inschrijft vul dan a.j.b. het formulier in met je specifieke focus en eventuele vragen

Jij bent het die beslist waar je je bewuste focus wilt plaatsen.  

Hoe werkt het

Wij geven gratis, zodat ons werk voor iedereen beschikbaar is. Dit ochtend event wordt dus aangeboden op vrije donatie basis. Je kunt je donatie contant op de dag zelf en/of via de website QUICK GIFT.  Jou donatie is de waarde die je geeft aan een ochtend voor jezelf, in relatie tot je persoonlijke situatie.  

Stel een vriend of familielid voor: 

Als je iemand mee wilt nemen, kun je meer tickets reserveren en een donatie doen. Vraag hen om de specifieke focus en vragen zelf in te vullen.  

Concept programma 

09.30 Aankomst met koffie, thee en yummies 

10.00 Start sessie 

13.00 lunch @Tante Truus (eigen kosten)

_______________________________________________________________________

TENSION RELEASE (story cleansing) YOGA & BREATH

We, Rhea, Marijke and Maris would like to invite you for a wonderful morning at Tante Truus in Houten. A super nice place and goofd opportunity to be together with others and to really take time for yourself.  

You don't have to be a Rhe-set member or have experience with the Rhe-set sessions or breathwork, this morning is for everyone!  

Short impression of the morning The 2.5 hour session will take you on a journey through all layers of yourself physically, emotionally, mentally and spiritually. It is a constant remembering, activating and accelerating of your own healing ability. All we do is provide a safe environment in which your body, just like nature, undoes that what is no longer needed, changes and renews.  

The session begins with safe supported Rhe-set yoga poses that will invite the body to release the first layers of tension. Gradually the poses will become more intense so that the deeper layers also receive attention. The entire session will be supported with breath work by Marijke. This addition gives you an extra depth and angle to make letting go easier. We close the session with a gentle connected breath.  

When you register, please fill in the form with your specific focus and any questions. It is you who decides where to place your conscious focus. 

How does it work 

We give for free, so that our work is available to everyone. This morning event is therefore offered on a free donation basis. You can make your donation in cash on the day itself and/or via the QUICK GIFT on the website. Your donation is the value you give to a morning for yourself, in relation to your personal situation.  

Suggest a friend or family member: If you want to bring someone with you, you can reserve more tickets and make a donation. Ask them to fill in the specific focus and questions themselves.  

Concept program 

09.30 Arrival with coffee, tea and yummies 

10.00 Start session 

13.00 lunch @Tante Truus (own expense)

Tickets

  • Tension release yoga & breath

    This event is on FREE DONATION. You can go to Quick Gift on the website or give it cash on the event day. There are limited places so please let us know when you can't come and ordered a ticket so we make space for someone else.

    €0.00
    Sold Out

This event is sold out

Share This Event

Photo Impression

bottom of page